About

Mijn passie ligt in het visueel tot leven brengen van het merk en de ideeen van mijn klanten aangezien de huisstijl de ziel van de onderneming is. Ik ben gespecialiseerd in ‘concept-denken, ‘branding’ en huisstijlen voor start-ups en grote ondernemingen; van het ontwerpen van logo’s, uiteenlopende print-uitingen, websites en advertenties, tot de productie, regie en editing van video’s.

Ik ben Cello Vergeer en ik ben grafisch vormgever en art director. Ik ben afgestudeerd aan de Academy of Art Direction in Amsterdam. Ik blijf mezelf ontwikkelen door workshops en seminars als:

  • Cursus Final Cut Pro X aan de Universiteit van Amsterdam (CREA)
  • Cursus Film 1 fictie en documentaires aan de Universiteit van Amsterdam (CREA)
  • Workshop Fotografie door Eddy van Wessel (oorlogsfotograaf)
  • Workshop VJ Resolume door “Kijkbuiskinderen” en Joris de Jong (SAE) Avenue
  • Workshop Video voor fotografen & Final Cut Pro door Thed Lenssen (sales manager) en Elger Sio (iCentre)

IK ONDERNEEM DUURZAAM

De balans op aarde is ernstig verstoord en ik vind het dan ook belangrijk om in duurzame oplossingen te denken. Een goede ontwerper weet hoe hij zijn doelgroep kan bereiken en hoe hij de kernwaarden van een bedrijf kan visualiseren. Een duurzame ontwerper maakt het verschil echter in het proces zelf: beginnend met de impact op de natuur met het oog op afval en dan terug naar ontwerp.

Dat is waarom Creatie2 duurzaam onderneemt. Het kantoor staat in een park in Amsterdam, loopt op zonne-energie, en heeft groene hosting. Daarnaast werkt Creatie2 met groene drukkers die duurzaam drukwerk leveren tegen een zeer betaalbaar tarief.

Mijn uitdaging is om uw boodschap in het hoofd van de doelgroep te krijgen en niet in hun prullenbak. Ik help u graag om uw bedrijf groen(er) te maken.

mijn kantoor

Kantoor2
Een selectie van de klanten waar ik voor gewerkt heb: RedBull, Hogeschool Utrecht, Nike, Universiteit van Amsterdam, Mercedes Benz, Hogeschool van Amsterdam, Weight Watchers, L’Oreal, Samsung, Top Sports Group, Fysio Buitenveldert, TG Lining, Wellness Group, “Nacht van de Vrede”, Mr Love & the Stallions, “Nick’s Rijwielshop”, Adamo Events, Stuc Solutions, Frens Sales, Monkey Business, “Ren je Rot Hondenuitlaatservice”, Home of Passion and “Min20”.

Service

Een selectie van wat ik doe

Wat is je doel? Wie wil je bereiken? Waar ligt de kern van je diensten/producten?

Door samen na te denken over dit soort vragen komen we al tot een mooie basis om gericht te kunnen gaan starten met het creatieve proces van het visualiseren van je doelen.

Concepten

•Reclameconcepten
•Huisstijl Concepten
•Webdesign Concepten
•Film Concepten

Film

•DSLR Filmen
•Bedrijfsfilms
•Animaties
•Montage

Ontwerp

•Flyers  •Visitekaartjes
•Advertenties  •Webdesign
•Billboards  •Stands
•Brochure  •Stickers

Recommendations

Aanbevelingen van tevreden klanten

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

+31(0)617471565

Creatie2, haarlemmerweg 63, 1051KR, Amsterdam

info@creatie2.nl

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite

Wanneer u zich toegang verschaft tot of deze website, betekent het dat u instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Creatie2 uitdrukkelijk afgewezen. Creatie2 biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Creatie2 streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Creatie2 streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Creatie2 wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Creatie2 aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Hoewel Creatie2 alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Creatie2 worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en voor uw persoonlijke situatie te evalueren (eventueel in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur).

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Creatie2 dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Creatie2 onderhouden en Creatie2 heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Creatie2 geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Creatie2 dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creatie2.

Virussen

Creatie2 garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Creatie2 sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.